Podmínky aukcí na Facebookové stránce Floreana.cz

Podmínky „aukce“ Floreana.cz

Jsme Floreana s.r.o., sídlíme Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 09650415, jsme zapsáni v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka C 339701.(dále „Floreana.cz“, „my“), a na našich sociálních sítích (např. na naší Facebookové stránce Floreana.cz) Vám rádi vyhlašujeme soutěže o nejvhodnější nabídku, takzvané „aukce“ (dále tak soutěže budeme pro zjednodušení v těchto podmínkách a v naší komunikaci nazývat).

Pokud máte v plánu se aukce účastnit, prosíme, prostudujte si tyto podmínky. Odkaz na ně uvádíme ke každé aukci, proto máme za to, že jste před soutěžením měli možnost se s nimi seznámit a že s nimi zapojením do aukce souhlasíte.

Jak aukci vyhlásíme?

O každé vyhlášené aukci se dozvíte z naší stránky na sociálních sítích, kde uvedeme:

 • o co budete soutěžit (popíšeme, příp. zobrazíme předmět aukce – převážně květiny, ale může to být cokoliv z našeho sortimentu, který najdete na www.floreana.cz
 • jak se budete moct aukce zúčastnit, tedy podat svou cenovou nabídku = „přihodit“ (většinou to bývá komentářem), a do kdy můžete přihazovat;
 • kdy vyhlásíme vítěze aukce a jak;
 • pokud uznáme za vhodné, i další podmínky aukce (např. minimální výši příhozu).

O co se hraje?

Hrajeme o možnost přijmout získat květinu nebo jiný předmět z našeho sortimentu za vítěznou cenu.

Váš příhoz

 • Váš příhoz, tedy Vaši cenovou nabídku pro konkrétní aukci, nám můžete sdělit způsobem stanoveným v podmínkách (nejčastěji komentářem). Do aukce příhoz zařadíme, pokud bude odpovídat těmto podmínkám a případným doplňujícím podmínkám jednotlivé aukce.
 • Jakmile jednou příhoz provedete, nejde už odvolat, změnit ani doplnit, a to ani v průběhu aukce, ani po jejím ukončení (nejde tedy jakkoliv měnit ani mazat komentář). Všechny podoby příhozu máme právo si pro důkaz uchovat.
 • V rámci jedné aukce můžete opakovaně samostatně přihodit, pokaždé s vyšší cenou.
 • Vaše cenová nabídka je závazná a pokud bude vítězná, máme právo po Vás vytvoření objednávky požadovat.
 • V aukci mají smysl pouze vyjádřené cenové nabídky - příhozy. Všechny ostatní projevy můžeme odstranit.

Ukončení aukce

Aukce končí v avizovaném termínu, rozhodující je však naše aktivní potvrzení konce - třeba náš komentář oznamující ukončení aukce. Všechny cenové nabídky podané po našem potvrzení budou považovány za opožděné a nemůžou být do aukce zařazeny.

Zvolení vítěze a další postup

Stihli jste přihodit včas a šlo o nejvyšší příhoz ze všech? Pak Vám můžeme gratulovat.

 • Vítěze vyhlásíme přes stejný informační kanál jako přes který jsme aukci vyhlásili, a to do 24 hodin od ukončení aukce.
 • Máme právo odmítnout všechny předložené cenové nabídky.
 • Jedna aukce má jednoho vítěze. Vyhlášením vítěze Vám tak dáváme na vědomí, že ostatní soutěžící v aukci neuspěli.
 • Vítězi zašleme na kontaktní údaje, které nám poskytne nebo které budeme mít k dispozici, odkaz pro vytvoření a uhrazení objednávky, kde následně [AF4] vyplní své osobní údaje. Osobní údaje (vč. těch kontaktních, na které vítězi pošleme odkaz na objednávku) tak budeme zpracovávat z důvodu plnění smlouvy, stejně jako v případě klasické objednávky. Více podrobností si můžete přečíst v záložce Ochrana osobních údajů.
 • Pokud vítěz nevytvoří objednávku do 24 hodin od zaslání odkazu, máme právo mu omezit přístup na naši stránku na sociálních sítích.[AF5]
 • K vysoutěžené vítězné ceně bude připočteno dopravné ve výši stanovené v podmínkách každé aukce. Pokud tam cena dopravy stanovena nebude, činí dopravné 145 Kč.

Několik doplňujících informací

Podmínky jednotlivé aukce můžeme změnit nebo aukci zrušit. O tom všem se dozvíte na stejném informačním kanálu, na kterém byla aukce zveřejněna.

Tyto podmínky můžeme změnit, aktuální verze bude vždy na našem webu k dispozici.

Tyto podmínky jsou účinné ode dne 1. ledna 2016