Reklamační podmínky Floreana.cz

Floreana s.r.o., sídlem Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 09650415, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka C 339701.

Jak je to s reklamacemi květin?

Nikdy se k vám neotočíme zády, reklamace vždy vyřešíme. Zákon hovoří o 24 hodinách, my vám reklamaci uznáme i po dvou dnech.

Co mám udělat, když mé květiny uvadnou?

Ihned nás kontaktovat, telefonem, emailem, přes chat a přesně nám popsat, co se stalo. Když pošlete fotku květiny, bude to ideální.

Jak moji reklamaci posoudíte?

Máme to snadnější než většina prodejců květin. Provozujeme společně s naším e-shopem Florea také velkoobchod a dovážíme tisíce květin. Pokud zjistíme, že dodávka byla špatná, či druh květin, který jste dostali byl problematický i u jiných zákazníků, vaši reklamaci okamžitě uznáme.

Proč je to jiné než u ostatního zboží?

Ze zákona je záruka na vše 24 měsíců, nicméně u řezaných květin nesmírně záleží na následné péči a dodržení některých zásad, jako je množství a kvalita vody atd.

Kde jsou tedy jasné reklamační podmínky?

Právě jste si je přečetli. Nečekejte od nás dlouhý text plný drobného písma, který má za účel, abyste něco přehlédli a my vám reklamaci neuznali. My hrajeme fér, pro nás je důležitý spokojený zákazník.

Jak často vám zákazníci reklamují květiny?

Minimálně a nestrkáme hlavu do písku, naši zákazníci nás mohou veřejně hodnotit např. na Heureka.cz či na Facebookové stránce či na Zboži.cz. Zakládáme si na tom, že naše květiny jsou čerstvé a vydrží vám výrazně déle.

Reklamaci a její postup řešíme také v obchodních podmínkách:

Jak na reklamace u Floreana.cz

 1. Odpovídáme vám za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že v době, kdy přebíráte zboží, odpovídáme zejména za to, že:
  • má zboží vlastnosti, které jsme si ujednali, a pokud nedojednali, tak takové vlastnosti, které jsme na Floreana.cz popsali nebo které jste mohli očekávat vzhledem k povaze našeho zboží a na základě naší reklamy;
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme;
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením předloze;
  • je zboží v odpovídajícím množství;
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Odpovídáme za to, že k objednanému zboží je přiložen daňový doklad.
 3. U řezaných květin je potřeba, abyste uplatnili práva z vadného plnění co nejdříve po převzetí zboží, a to nejpozději do 48 hodin od takového převzetí.
 4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že uvadání nebo opadávání květin není vadou, ale běžným biologickým procesem stárnutí květin.
 5. U zbylého zboží (např. vázy a jiné doplňky) odpovídáme za vady vzniklé po převzetí zboží v 24měsíční záruční době, není-li na zboží nebo jeho obalu uvedena jiná doba.

Jak uplatnit práva z vadného plnění

 1. Reklamaci uplatněte telefonicky, na e-mail: obchod@floreana.cz nebo nám ji pošlete dopisem na adresu: Floreana s.r.o Roháčova 145/14, Praha 3, 130 00. Rádi vám pomůžeme i v chatu webu Floreana.cz. V ideálním případě nám rovnou pošlete i fotku.
 2. Dopis nebo e-mail musí obsahovat:
  • vaše kontaktní údaje, popis vady a způsob, jak si přejete vyřídit reklamaci;
  • prokázání nákupu zboží (nejlépe přiložte doklad o nákupu).
 3. Zboží, které podle vašeho názoru obsahuje vadu, zašlete nebo přineste spolu s reklamačním formulářem na výše uvedenou adresu. Zboží by mělo být při přepravě vhodně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození, musí být čisté a kompletní.
 4. Při uplatnění reklamace od nás obdržíte elektronicky písemné potvrzení (reklamační protokol) sloužící jako doklad při vypořádání reklamace. V reklamačním protokolu jsou uvedeny následující informace: kdy jste reklamaci uplatnili, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete.

Co můžete požadovat u vady zboží

 1. Podle své volby můžete požadovat u vady, která je podstatná:
  • dodání nového nebo chybějícího zboží;
  • bezplatnou opravu;
  • přiměřenou slevu; nebo
  • vrácení ceny na základě odstoupení od smlouvy.
 2. U vady, která je nepodstatná, máte nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu.
 3. Při uplatnění reklamace nám musíte sdělit, jaké právo jste si zvolili. Změnit volbu bez našeho souhlasu můžete jen tehdy, pokud jste žádali opravu vady, která se ukáže jako neodstranitelná. Pokud nezvolíte právo z podstatné vady včas, máte práva stejná jako při nepodstatné vadě.
 4. Pokud prokážeme, že jste před převzetím zboží o vadě zboží věděli nebo ji sami způsobili, nemusíme vašemu nároku na reklamaci vyhovět.
 5. Vezměte také na vědomí, že nemůžete reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.

Jak vyřídíme reklamaci

 1. Reklamaci vyřídíme nejpozději do 30 dnů, pokud nebudou dány důvody pro delší dobu. Zašleme vám písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a o době trvání reklamace, případně zdůvodnění zamítnutí reklamace.
 2. Pokud jste spotřebitelem, pak vám náklady, které vynaložíte na reklamaci, proplatíme (a to nejnižší možné náklady). O proplacení těchto nákladů nás požádejte co nejdříve, nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění reklamace.